STOP#TABU

Znásilnění nebo zneužití?

Velice častá otázka v komentářích a ve zprávách, nad kterou jsem si i já lámala hlavu.

Bohužel si spousta lidí představuje zneužití jen jako trestný čin, který se děje mezi rodinnými příslušníky a děje se opakovaně. Ale tak to skutečně není.

Pojďme se tedy podívat, jak to je… ( přesné znění a definice čerpám z těchto stránek)

Hlava III: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

§ 185 Znásilnění

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

 

§ 187 Pohlavní zneužití

(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.


Pokud bych to tedy měla hoooodně zjednodušit, tak pokud jde o sexuální atak pod 15 let, jedná se o sexuální zneužití (pokud při něm není pohrozeno smrtí, zbraní atd…)

To je asi ten nejzásadnější rozdíl.

Pokud tedy čin naplňuje tuto skutkovou podstatu, jedná se o trestný čin.

Ale je potřeba si také uvědomit, že každý případ se posuzuje zvlášť a ve většině případů, pokud slečna/ žena/dívka/kluk cítí, že se jednalo o znásilnění, tak se o něj skutečně jednalo. Na policii a právnících už pak je, aby to dokázali u soudu.

Ano, může se stát, že to neprokážou. Taková je realita. Pokud má soudce pochybnosti, tak člověka neodsoudí. Proto je tak nesmírně důležité to nahlašovat ideálně ihned po činu, protože genetický materiál a stopy útoku, které pachatel zanechá jsou mnohdy jednoznačné. Ale i s odstupem času, i týdnů (!) to má smysl nahlásit.

PS: Ano, stane se, že je odsouzen i nevinný člověk. I tento případ jsem četla, pán byl po několika měsících uznán nevinným, ale těch x měsíců stačilo, aby ho společnost vykázala a s celou rodinou se raději přestěhoval do zahraničí…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.